Video

Výber jazyka

SlovakEnglishGermanPolish

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 631632

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Panoramaticke mapy

POZVÁNKA

 

OBECNÝ ÚRAD NIŽNÁ OLŠAVA

 

 

                                                                                  Všetkým poslancom

                                                                                                Obecného zastupiteľstva

                                                                                               obce Nižná Olšava

                                                                                             

 

                                                                                               Nižná Olšava  14.12.2018

.

 

P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Starosta obce  Nižná Olšava, v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva siedme  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

20.decembra 2018 /štvrtok/,  o 17.00 hod. v zasadacej  miestnosti  obecného úradu.

 

Program zasadnutia

 

1.       Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2.       Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3.       Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4.       Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh

5.       Podania občanov, fyzických a právnických osôb

6.       Hospodárenie obce ku dňu konania druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nižná Olšava

7.       Spoločný školský obvod a dopravné žiakov zo škôl mimo spoločného školského obvodu

8.       Inventarizácia majetku obce za rok 2018

9.       Prerokovanie postupu obce pri finančnej podpore žiakov vo veku od 5 do 15 rokov,  s trvalým pobytom v obci, navštevujúcich CVČ zriadené v inej obci , na rok 2019

10.   Návrh Rozpočtu obce na rok 2019 a programový rozpočet obce na roky 2019 – 2021

11.   Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace  december 2018 až marec 2019

12.   Podpisové vzory v bankách

13.   Rôzne 

14.   Záver

 

                                                                   

                                                                                                                        ––––––––––––––––––––––                                                                           Ing. Igor Madzin

starosta obce

        v.r.

                                                                                                                                                             

 

Meniny oslavuje

Utorok, 19. február 2019

Dnes má meniny Lívia
Zajtra má meniny Eleonóra

Anketa

Čo je na Šariši najkrajšie?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2019 Obec Nižná Olšava