Výber jazyka

  • Slovak
  • English
  • German
  • Polish

Meniny oslavuje

Štvrtok, 21. február 2019

Dnes má meniny Eleonóra
Zajtra má meniny Etela

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 35560

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Základné informácie
"Viac ako vzdelávanie"

Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakultaKontakty:
Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Tel.: 051/ 772 47 29
Fax: 051/ 773 26 77

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

http://www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
www.pravoslavnafakulta.saris.eu.sk


Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove patrí k najstarším vysokým školám sídliacim v Prešove. Bola zriadená v roku 1950 ako samostatná vysoká teologická škola s pôsobnosťou pre celú vtedajšiu ČSR. V roku 1990 bola prijatá do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 1997 do zväzku Prešovskej univerzity v Prešove. Celé toto obdobie jej existencie až do dnes je Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove jedinou pravoslávnou teologickou fakultou v strednej Európe. Svojimi historickými koreňmi siaha až do dôb Cyrilo-metodskej misie, ktorej vieroučný odkaz v neporušenosti zachováva až do dnes. Spája v sebe tradíciu antickej vzdelanosti, ktorej kontinuita bola uchovávaná v byzantskom kultúrnom prostredí a autentického duchovného života v snahe po dosiahnutí symbiózy medzi tradičným a moderným.

Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočňuje na 5 katedrách /Katedra biblických náuk, katedra praktickej a systematickej teológie, katedra cirkevných dejín a byzantológie, katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce, katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie/. Na pôde PBF PU v Prešove bol v roku 2012 zriadený Inštitút gréckeho jazyka a kultúry, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku a je zameraný na výučbu gréčtiny.

Zameraním odboru pravoslávna teológia je príprava budúcich kňazov ako odborníkov pre samostatnú duchovenskú, katechizačnú, poradenskú, organizačnú, sociálnu a misijnú službu, nielen v rámci Pravoslávnej cirkvi, ale aj celej spoločnosti.

Druhým odborom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove je sociálna práca, ktorá reaguje nielen na dynamiku spoločenských zmien a duchovných potrieb, ale aj na najnovšie trendy ponímania tejto práce vo svete, ktoré implementuje do systému odbornej prípravy.

K modernému vybaveniu fakulty patria od roku 2013 aj patristicko-filologické a sociálno-psychologické laboratórium.

Študenti fakulty môžu časť štúdia absolvovať aj na zahraničných teologických školách. Absolventi majú však aj ďalšie možnosti štúdia formou celoživotného vzdelávania duchovných, okrem toho úspešní absolventi majú možnosť vykonať rigorózne skúšky a obhájiť rigoróznu doktorskú prácu na získanie akademickej hodnosti „doktor teológie“ (ThDr.) a „doktor filozofie“ (PhDr.). K možnostiam ďalšieho vzdelávania pre absolventov je doktorandské štúdium v odboroch pravoslávna teológia a sociálna práca, ktoré majú dve formy – dennú a externú. Absolvent doktorandského štúdia získava akademicko-vedeckú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.). Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v študijnom odbore pravoslávna teológia.

 

 

Študijné programy pre ak. rok 2014/2015 v dennej a externej forme štúdia:

 

v I. a II. stupni štúdia:

pravoslávna teológia

charitatívna a sociálna služba

v I. stupni štúdia:

preventívna sociálna práca

v III. stupni štúdia:

pravoslávna teológia

sociálna práca

Počas svojej 73-ročnej existencie vychovala stovky schopných duchovných, teológov, pracovníkov cirkvi, a sociálnych pracovníkov, ktorí ju reprezentujú doma i v zahraničí. Od svojho založenia venovala značnú pozornosť vedeckej a výskumnej práci (publikuje monografie, vysokoškolské učebnice, vedecké štúdie, odborné štúdie, učebné texty, vydáva zborníky vedeckých a odborných prác učiteľov a mladých vedeckých pracovníkov) a preto aj v súčasnej dobe má v tejto oblasti pozoruhodné výsledky.

 

 

Anketa

Páči sa Vám naša stránka?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2019 Pravoslávna bohoslovecká fakulta