Video

Výber jazyka

SlovakEnglishGermanPolish

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 174465

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Panoramaticke mapy

Úvod

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

 

 

Obec Šandal, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e)  a 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 17. 03. 2017 začala na základe žiadosti Ing. Tomáša Dovičáka, bytom Šandal, konanie na výrub drevín, v lokalite intravilánu obce Šandal, na pozemku parc. č.: 

KN-C 300/1 (KNE 509/311,  vlastníkom ktorého je žiadateľ

druh: zastavané plochy a nádvoria

Katastrálne územie: Šandal

Zoznam drevín:  Borovica 1 kus,   obvod kmeňa 86 cm

Dôvod výrubu: korunová  sústava je značne rozšírená a prekáža elektrickému vedeniu. Zároveň oznamuje, že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním skutkového stavu týkajúceho  sa daného výrubu, sa bude konať dňa 24. 03. 2017 o 10,00 hodine, so stretnutím na obecnom úrade Obec Šandal.

 

Zverejnené:  20. 03. 2017

 

 
 

Meniny oslavuje

Piatok, 24. marec 2017

Dnes má meniny Gabriela
Zajtra má meniny Marián

Anketa

Čo je na Šariši najkrajšie?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2017 Obec Šandal