Video

Výber jazyka

SlovakEnglishGermanPolish

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 170841

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Panoramaticke mapy

Úvod

  


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

 

 

Obec Šandal, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e)  a 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 16. 12. 2016 začala na základe žiadosti Milana Saloňa – SHR, Šarišský Štiavnik , konanie na výrub drevín, v lokalite extravilánu obce Šandal, na pozemku parc. č.: 

Jedná sa o výrub náletových drevín a krovín rôzneho druhu - vŕba, osika, breza, dub , ktorých obvod kmeňa, meraný vo výške 130 nad zemou, je od 41 cm až 130 cm, v počte 77 kusov, rastúcich v  lokalite extravilánu obce Šandal, na pozemkoch parc. č. CKN 461/1, 575/1, 464, 465, 463, 521, 497, 523, 522/3, 525, 526, 527, 529, 530, 537/1, 537/3, 538, 400/1, 402/1, 401, 405, 469/1, 468, 575/1, 575/2476/1 a 472 (produkčné diely 4801/3, 4701/1, 2903/1),  k. ú. Šandal, ktorých nájomcom je žiadateľ.

 

 

CKN 461/1, 575/1, 464, 465, 463, 521, 497, 523, 522/3, 525, 526, 527, 529, 530, 537/1, 537/3, 538, 400/1, 402/1, 401, 405, 469/1, 468, 575/1, 575/2476/1 a 472 (produkčné diely 4801/3, 4701/1, 2903/1),    ku ktorým má žiadateľ iné právo uzatvorené na základe nájomných zmlúv

druh: trvalé trávne porasty, orná pôda

Katastrálne územie: Šandal

Zoznam drevín:

Osika 54 kusov obvod kmeňa 41 – 130 cm

Breza 14 kusov obvod kmeňa 41 – 90 cm

Vrba  8 kusov obvod kmeňa   41- 120 cm

Dub   1 kus obvod kmeňa  60  cm

Dôvod výrubu: vyčistenie okraje poľnohospodárskych pozemkov od náletových drevín za obhospodarovania

Zároveň oznamuje, že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním skutkového stavu týkajúceho  sa daného výrubu, sa bude konať dňa 17. 01. 2017 o 10,00 hodine, so stretnutím na Obecnom úrade v Šandale.

 

 

 

Meniny oslavuje

Nedeľa, 22. január 2017

Dnes má meniny Zora
Zajtra má meniny Miloš

Anketa

Čo je na Šariši najkrajšie?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2017 Obec Šandal