• Slovak
  • English
  • German
  • Polish
Región Šariš
Šariš Šariš

ŠarišRegión Šariš bol v minulosti uhorskou župou. Na severe susedí v Poľskom, západné hranice regiónu tvorí bývalá Spišská župa, na východe hraničil so Zemplínskou župou a na juhu s Abovsko-turnianskou župou. Región Šariš je tvorený povodiami riek Torysa, Topľa a Ondava. Preteká ním i rieka Poprad a Hornád. Na juhozápade sa rozprestiera Šarišská vrchovina. Najvyšším vrchom regiónu je Minčol (1 157 m n.m.) v Čergovskom pohorí. Historickým centrom Šariša bol Šarišský hrad , od roku 1647 Prešov . Listiny z 11. storočia dosvedčujú, že Šariš bol súčasťou Uhorska. Táto oblasť nebola zasiahnutá tureckým rabovaním. Prevažne slovenské etnikum bolo po valašskej kolonizácii v 15. storočí doplnené o rusínske a ukrajinské. V roku 1918 sa Šariš stal súčasťou Česko-Slovenska. V súčasnosti je územie Šariša súčasťou Prešovského kraja. ŠarišV regióne prevažuje rímskokatolícke a gréckokatolícke náboženstvo. K najnavštevovanejším mestám oblasti patrí Bardejov , ktorý je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a centrum regiónu – Prešov . V regióne sa nachádza niekoľko hradných komplexov. Poväčšine ide o zrúcaniny. K charakteristickým pamätihodnostiam Šariša patria drevené kostolíky . V letných mesiacoch je najnavštevovanejším miestom dovolenkárov vodná nádrž Domaša . Nádherné prírodné scenérie, kultúrne pamiatky, špecifický folklór s rusínskymi prvkami, ako aj stále sa zvyšujúca úroveň služieb v oblasti cestovného ruchu sú prísľubom príjemne strávených chvíľ.
Šariš Šariš Šariš Šariš
 


Anketa

Páči sa Vám turistická stránka regiónu Šariš?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Realityceny podľa: x-reality.sk

Kontextové odkazy