Výber jazyka

  • Slovak
  • English
  • German
  • Polish

Meniny oslavuje

Piatok, 26. apríl 2019

Dnes má meniny Jaroslava
Zajtra má meniny Jaroslav

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 38215

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Oznamy OcÚ

                                                                                                                       

 

 

 

S radosťou vám môžeme oznámiť, že obec Tuhrina sa zúčastnila výzvy  v rámci

Operačného programu : „Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“  

Prioritná os : Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie  č. 2.2 : Podpora vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2009 , podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.  

 

Náš projekt pod názvom :  „Vytvárame nové príležitosti pre marginalizované komunity v obci Tuhrina“, získal podporu vo výške 138 643 €, čo činí 95% z celkových prostriedkov, zvyšných 5% finančných prostriedkov na tento projekt bude uhradených z obecného rozpočtu.

 

Cieľom projektu je zvýšiť možnosť zamestnať sa pre rómskych obyvateľov obce Tuhrina, prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných na špecifické potreby marginalizovanej rómskej komunity.

 

Z pridelených finančných prostriedkov zorganizujeme školenia pre 100 účastníkov rómskej komunity našej obce v nasledovných oblastiach: 

Motivačný blok,

Kariérne poradenstvo,

Vzdelávacie programy :  murár,

   tesár,

   pilčík,

   záhradníctvo,

   opatrovateľka.

 

Realizácia projektu bude prebiehať v období od apríla 2010 do septembra 2011.

 

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, a vytváraním rovnakých príležitostí v prístupe na trh práce pre znevýhodnené osoby; v boji proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpore uznania rozmanitosti na pracovisku, investovaním do ľudských zdrojov.  Prostredníctvom vzdelávacích programov sa snaží prispieť k osvojeniu a rozvoju nových pracovných návykov a zručností potrebných pre zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb na trhu práce.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne.

 

Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou.

 

Obec Tuhrina sa implementáciou projektov podporovaných ESF zaraďuje medzi obce, ktorých prioritou je podpora vzdelávania a vytvárania rovnakých príležitostí v prístupe na trh práce pre znevýhodnené osoby.

 

 
< Predchádzajúca

Anketa

Páči sa Vám stránka našej obce?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2019 Obec Tuhrina